บอร์ดของกลุ่มผม...คนดูแลกลุ่มตอนนี้หายไปแล้วครับ
เลยอยากจะเปลี่ยนคนดูแลกลุ่มเป็นผม...จะต้องทำอย่างไ รมั่งครับ
ขอบคุณครับ...