ยินดีด้วยนะจ๊ะกับบ้านหลังใหม่
มีโอกาสคงได้เจอกันนะ ....ทับกวาง/มวกเหล็ก นะจ๊ะ