ชมรมเขื่อนพระรามหก "ท่าเรือ"
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ถนนสายนี้ มีเราเป็นเพื่อน
"ขับเพราะรัก รักที่จะขับ"