วันที่ 21 ก.ค 2550 ที่วัดบางกระเจ็ด เวลา19.00 นเ ป็นต้นไปก็ ขออณุโมทนาสาธุด้วย