สวัสดีชาวเพื่อนหัวใจ...สอง...ล้อ
ผู้รักรถmotorCycle Classic
"ชมรมเขื่อนพระรามหก ท่าเรือ"ทุกทุกคน
ยินดีด้วยกับบอร์ดกลุ่ม...
แล้วพบกัน...ในโอกาสต่างๆ