ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเมอร์คิวรี่หรือเปล่าแต่
เพลท ประมาณว่าตัวmcจะซ้อนกันครับ
ไม่ทราบว่าเป็นของประเทศอะไรครับ
ของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
ที่ผมเห็นเป็น ญ 26 ครับ