เช่น ร้านเจ๊ วรจักร + เจ๊ไทยเจริญ หรืออื่นๆ
โทรบอกด้วย ล่วงหน้า ครับ จะฝากด้วย 083-881-3381 ปอ