อยากดูรูปชมรมรถเก่าที่ไปงานทุ่งดอกกระเจียว ห้วยฝรั่ง เทพสถิต ที่ชัยภูมิใครมีขอดูหน่อยนะ/\2