เนื่องด้วย ฌรงเรียนบ้านเขวา หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ เปิดการสอนตั้งแต่อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งมีครูจำนวน9คน นักเรียน120คน ปัจจุบันได้ขาดแคลนงบประมาณในการสร้างห้องสมุด สื่การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณืการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทางชมรมรถโบราณเด็กท้ายเขื่อนป่าสัก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนกับเยาวชนต่อไป
หมายกำหนดการ
วันที่12 สิงหาคม 2550
12.00-17.00 น. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
17.00-18.00 น. ลงทะเบียน
18.00 เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหาร และร่วมสังสรรค์
วันที่13 สิงหาคม 2550
09.00 รัลมอบงบประมาณ และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ทางโรงเรียน
สถานที่จัดงาน
โรงเรียนบ้านเขวา หมู่5 ตำบลหนองบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียด
081-8371541 พี่ป้อม (ประธานกลุ่ม)
089-6113952 พี่ทิ้ง (รองประธานกลุ่ม)
085-1960063 ช่างเล็ก