ใคร จา ไป รัช ดา บ้าง งับ ผม ว่า จา ไป เอา ของ ไป เปลี่ยน แต่ จา นั่ง รถ โดย สาร ไป (ขับรถไปม่ายถูก) เพื่อนๆ ใคร สน จัย จา ไป ด้วย กัน โพรส ไว้ เลย นะ งับ จา ออก ไป ประ มาณ บ่าย 3 โมง อ่ะ