ไม่ทราบว่านมหนูเดิมๆๆของรถเวสป้านี่เบอร์เท่าไรอะคร ับ ผมมีเดิมๆๆ1ลูกแต่นมหนูไม่รู้เอาเบอร์อะไรใส่