เนื่องด้วยชมรมรถโบราณเด็กท้ายเขื่อนป่าสักได้จัดกิจ กรรม วันที่ 12-13 สิงหาคม 2550 ที่โรงเรียนบ้านเขวา ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ เพื่อจัดหา อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียน
หมายกำหนดการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2550
12.00-17.00 น. ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
17.00-18.00 น. ลงทะเบียน
18.00 เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหาร และร่วมสังสรรค์
วันที่ 13 สิงหาคม 2550
09.00 รับมอบงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
081-8371541 พี่ป้อม
089-6113952 พี่ทิ้ง
085-1960063 ช่างเล็ก