เหงว่าจับรถในกลุ่มมาถ่ายรูปกัน อยากดูมั่งง่ะคับ พี่เบียร์ช่วยลงหน่อยจิ เซงเรยที่ไม่ได้ไปด้วยง่ะem99 เอาให้มดทุกรูปเรยนา