แจ้งข่าวถ่ายรูปกลุ่ม ขอเลื่อนไปก่อนนะคับ เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มไม่วางกัน แล้วเลื่อนเป็นวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ หนึ่ง/\2 /\2 /\2