ขอให้สอบผ่านกัน...ทุกคนเลยน่ะคาป...
ส่วนหลังสอบค่อยว่ากัน....