--------------------------------------------------------------------------------

เรียน เพื่อนสมาชิกชมรมรถโบราณทั่วประเทศ

เรื่อง การประชุมสัญจะ Honda C - Club

เพื่อ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากในขณะนี้ ได้มีผู้คนสนใจขับขี่รถจักรยานยนต์คาสสิกโบราณ ไม่ว่าจะเป็นยี่ฮ่อ Honda , Yamaha , Suzuki , Kawasaki และรถต่างประเทศกันมากขึ้น ซึ่งในการขับขี่นั้นมีกันหลายกลุ่ม หลายสายทั่วประเทศรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมขี้นมาก และขับขี่แบบอิสระทำให้เกิดปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นพวกเราจะมาทำการประชุมปรึกษาหาแนวความคิด แนวทางในการแก้ไขปัญกา พร้อมกันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับฟังปั ญหา ซึ่งมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้

1. การขับขี่โดยใส่หมวกกันน๊อค
2. ขับขี่ประมาทหวาดเสียว(ยกล้อ)
3. เคารพกฏจราจร
4. ปัญหาในการใช้เครื่องยนต์ชนิดอื่น ๆ
5. การรวมรถครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2549
6. อื่น ๆสถานที่จัดงาน วันเสาร์ ที่ 18-19 มีนาคม 2549 ณ ไร่องุ่นธัญญพร อ. วังน้ำเขียว
จ. นครราชสีมา

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อผู้ประสามงาน ได้ที่ (หน่อง) 01-9973129


วันเสาร์ที่ 18 มี.ค 2549 เวลา 13.00 น. ถึงไร่องุ่นธัญญพร (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
เวลา 15.00 น. เล่นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี
เวลา 18.00 น รับประทานอาหาร
เวลา 18.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน และเริ่มประชุ่ม
เวลา 19.00 น. ดนตรีแสดง
เวลา 20.00 น. แดนซ์เซอร์สาวสวย (โคโยตี้) ตลอดทั้งคืน


วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค 2549 เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ:)