พี่ๆครับแถวๆนั้นมีเครื่องเดิมมีทะเบียนไหมครับหรือไ ม่ก็ทะเบียนสวมขอแบบมีเพลจโครงด้วยก็ดีครับ ผมอยู่จันทบุรี