คือกำลังมองๆคับแต่ความรู้เกี่ยวกับรถไม่มากเท่าไหร
แล้วbajajคืออะไร(ถ้ามีรถbajajจะดูยังงัยไม่ให้เป็นร ถbajaj)
แล้วไฟท้ายมีลักษณะอย่างไร
แล้วดูยังงัยไม่ให้เป็นรถแปลง....แล้วสปริ้นมีรถอินเ ดียไหมแล้วดูยังงัยไม่ให้เป็นอินเดีย
ขอแบบลึกๆๆคับ/\2/\2/\2

พยายามมองโลกในมุมที่แต่กต่าง
แล้วคุณจะเจออะไรอีกมากมายที่ชีวิตต้องการ