เราก็คิดว่าใครกันนะที่ตั้งกลุ่มใหม่ อิ...อิ...ที่แท้ก็คนคุ้นเคยกันลุงๆ น้าๆ เองอย่างรัยก็ดี
ใจด้วยครับผ่านมาทางหัวหินก็แวะอย่างเคยนะไม่ต้องเกร งใจกันเราคอใจเดี่ยวกันอยู่
แล้วครับem90