ขอบจัยน้องเต๋านะคัฟฟ /\2 ที่ช่วยถีบรถตัวแรงพี่ น้ำมันหมดเซ็งเยย ถ้าไม่ได้น้องเต๋าพี่แย่เยยคัฟฟ /\2/\2 ขอบจัยอย่างแรง/\2/\2