ผมอยากได้อ่ะครับ ผมขับc90 กับ Vespa อยู่นครสวรรค์อ่ะครับ
อยากได้ไว้ติดรถ
ส่งมาที่ กฤษฎา บุญขำมี 46 หมู่2 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
***ขอบคณล่วงหน้าครับ***
*******หวังว่าพวกพี่คงจัยดี*******