ไม่ทราบว่าจารวมตัวกันอีกวันไหนงับ เผื่อจาไปไปแจมด้วยคนงับ