1.ที่ปัดน้ำฝน 2.โลโก้หน้า-หลัง 3.ตะแกงหน้ารุ่นไม่มีไฟหรี่คับ ของผมก็มีคับแต่ของผมเป็นรุ่นมีไฟหรี่คับหรือแลกก็ได ้คับ.....087-6896794...GolF..