เริ่มจาก.spy.งานประจวบไบค์วีค ผู้ร่วมเดินทาง
อ.แดง ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของกลุ่ม สามพระยา
กบcg รองหัวหน้ากลุม
hum.cg ที่ปรึกษากลุ่ม
บิลล้าล สมช.กลุ่ม
ยะรี สมช.กลุ่ม
มุตอู้ สมช.กลุ่ม
และสมาชิกอีกหลายคน
ร่วมด้ายhuahinprintone เดินทางกันอย่างสุดเหวี่ยง เสียดายที่ไม่มีรูปมาโชว์ทริปหน้ามีรูปแน่นอนกำลังรอ รูปอยู่ครับ