ผมอยากทราบว่าลายน้ำของ Robin Hood ที่ตรงบัฃโซ่เนยังไงครับผู้ใดรู้ตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ