ยินดีด้วยครับกับบอร์ดใหม่ แล้วเราอาจได้พบและเดินทางด้วยกันเร็วนี้นะครับ