กลุ่ม C-Angel ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ


( วีรกรรมสร้างตำนาน ยิ่งใหญ่กว่าตำนานคือคนสร้างวีรกรรม )