ยินดีด้วยครับ สำหรับ กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หวังว่าคงเจอกันในงานที่จะถึงน่ะครับem90