เฉลิมพระชนมพรรษษา 12 สิงหาคม 2550 ใกล้จะถึงวันแม่แล้ว
วันนี้ทำอะไรเพื่อคนที่เรารัก แล้วหรือยังค่ะ.......................


คำขวัญวันแม่ ทรงพระราชทานว่า....................

ข้าวในนาปลาในน้ำ คำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย

ร่วมใจรักสามัคคี เพื่อแผ่นดินไทย

พี่ ๆน้อง เขื่อนพระรามหก "ท่าเรือ" รู้รักสามัคคี /\7/\7/\7