ขอบคุณครับ แล้วพวก
1.ลายเซนต์ที่อยู่ดั้ง,บังลม,ฝาข้าง(มันเป็นเหล็กหรื อทองเหลืองครับ)
2.ไอ้เป็นป้ายสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังใต้เบาะครับ( มันจะเขียนว่าInnocenti)
3.แล้วพวกเบาะนี่มันดูยังไงครับว่าแท้ครับ
4.แล้วไอ้ถุงเท้านี ่ดูยังไงครับว่าแท้
พวกป้ายและลายเซนต์พวกนี่จะลงยาไหมครับ(มันจะสีแดงเห มือนทองแดงอะ ครับ)
ขอบคุณมากครับ
ความจริงใจหาได้ที่นี่
ถึงจะบ้า....ก็จะขี่Lambrettre..ให้ได้