สวัสดีคับชาว Cm Scooter Club
ผมอยากมีทริปเทียวบ้างช่วยบอกทีคับ
เด็กใหม่ยังไม่ได้เข้าชมรมเลยจะเข้าร่วมชมรมด้วยได้ไ หมคับ แล้วร้านพี่เปิดกี่โมง
poppula_kaa@hotmail.com

ผมชื่อ 1 คับ /\3