ขายไปซื้อ KSR ครับ

http://www.mocyc.com/store/detail.php?id=75961