จาเอาลูกอะไรมาแข่ง จ๊ะ หรือว่า ลูกนิมิต (ระวังเลี้ยวน่ะ)em95