สวัสดีค่ะ ชมรมเขื่อนพระรามหก "ท่าเรือ"
แวะมาทักทายค่ะ
ถ้าทางชมรมกรุงเก่ามีกิจกรรมอะไรก็จะแจ้งให้ทราบที่บ อร์ดนะค่ะ