อยากเห็นรูป Jx125 แบบเต็มๆๆและเดิมๆๆครับ พอดีได้รถมาจะแต่งให้เดิมๆๆมากที่สุดเลยอยากเห็นรูปน ะครับเพ่อจะหาอะไหล่ได้ถูกครับ /\4 /\4 /\4 /\4 /\4 /\4 /\4 /\4 /\4
และขอบคุณพี่ๆๆที่ลงรูปให้ดูทุกคนครับ/\2 /\2 /\2 /\2 /\2 /\2 /\2