กลุ่มลาดกระบังจะไปวันที่25นะครับ รวมกันที่เดิมลานพระจอมตอนบ่ายโมงก่าๆ ยังไงถ้าสนใจลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในบอร์ดลาดกร ะบังนะครับ/\2