ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 นัดพบปะพูดคุยสังสรรค์ และนัดแนะวันไป เกาะช้าง กันครับ....
สถานที่ ร้านช่างทร
เวลา 20.00 น เป็นต้นไป
ขอให้มากันครบๆนะครับ จะได้เช็คจำนวน และแจ้งเรื่องการเตรียมรถผู้ที่จะไปเกาะช้างที่แน่นอ นขอบคุณครับ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
tongmoto