โครงการเวสป้าแรลลี่และมอเตอร์ไบค์ ครั้งที่ 3 ชิงแชมป์ประเทศไทย

สถานที่ โครงการเจเจ มาร์เก็ต, ไนท์ซาฟารี, เจอาร์ดี

องค์กรร่วมจัดโครงการ
 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มาเก็ต
 ไนท์ซาฟารี
 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
 สโมสรสื่อมวลชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย
 สมาคมนักข่าวเชียงใหม่
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ
 บริษัท เจ อาร์ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงบวกขอ งวัยรุ่น, งานอดิเรกของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความชื่นชอบยานยนต์ประ เภทยานพาหนะ 2 ล้อ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งนัดพบและแลกเปลี่ยนความรู้ระห ว่างกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบรถจัก รยานยนต์
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการพบปะสังสรรค์และแลกเ ปลี่ยนความรู้ของผู้ที่ชื่นชอบและอนุรักษ์รถจักรยานย นต์คลาสสิคในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
4. รณรงค์วัยรุ่นป้องกันยาเสพติด โดยนำเงินรายการหลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นกองทุนในการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์เชิงการค้าและการตลาด

1. เพื่อเป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวไนร์ซาฟารี
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดของเจเจมาเก็ต
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของ รถเจอาร์ดี
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดของ แอร์พอร์ตพลาซ่า

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มคนรักรถเวสป้า และรถจักรยานยนต์ เจอาร์ดี
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจ


รูปแบบงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
 1. ส่วนงานแฟร์ วันที่ 6-15 เมษายน 2549
 การออกร้านขายของประมาณ 50 บูธ ระยะเวลาออกบูธ ตั้งแต่เวลา 12.00-23.00 น.
- ร้านซ่อมรถเวสป้าและรถคลาสสิค
- ร้านขายอะไหล่
- ร้านขายกิ๊ปช้อป
- ร้านขายเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับรถคลาสสิค
- ร้านค้าอื่นๆ


 การประกวด
- ประกวดภาพถ่ายกับรถจักรยานยนต์
- ประกวดหมวกกันน๊อค
 การโชว์รถ
- รถเวสป้า
- รถฮอนด้าคลาสสิค
- รถเจอาร์ดี
- รถยี่ห้ออื่นๆ
 กิจกรรมนันทการ
- การเล่นเกมส์แจกของ
- กิจกรรมอื่นๆ
 2. ส่วนกิจกรรม Rally
 กิจกรรม Rally ในวันที่ 9 เมษายน
- เริ่มเดินทางจากถนนท่าแพ
 เดินทางรอบตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีรถนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 ทำการแข่งขันยัง เจเจมาเก็ต
ทำการแข่งขันยัง ห้างเจอาร์ดี
ทำการแข่งขันยังไนท์ซาฟารี

 ขบวนรถ PR รอบคูเมือง10 วันก่อนงาน
- เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
- ออกรายการโทรทัศน์มองเมืองเหนือ ช่อง 11
- ออกสถานีวิทยุ วิหคเรดิโอ ทั่วประเทศ
- เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
 ทำป้ายโฆษณารอบคูเมืองเชียงใหม่
 สปอร์ตโฆษณาโทรทัศน์ช่อง 11


ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2549

017.00 น.  สื่อมวลชนลงทะเบียนแถลงข่าว ณ เจเจมาเก็ต
018.00 น.  ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้า เจเจ มาเก็ต
 ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ ผอ.ไนท์ซาฟารี
 ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
 ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย และนายสมาคม
นักข่าว เชียงใหม่
 ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
 ผู้ร่วมแถลงข่าว ผู้บริหาร บริษัท เจ อาร์ ดี หรือตัว แทนบริษัท
19.00  เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2549

018.00 น.  พิธีเปิดงาน ที่โครงการเจเจ มาร์เก็ต
 เปิดการประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมการแข่งขัน

อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2549
08.00 น.  เริ่มเดินทางจากลานท่านแพ จังหวัดเชียงใหม่
 ทุกคนใส่หมวกกันน๊อค เปิดไฟหน้ารถ และสวมเสื้อยืดเพื่อ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย”
 ขี่ไปเส้นทางรอบตัวเมือง เดินทางไปยัง ห้างเจเจมาเก็ต
09.00 น.  เริ่มทำการแข่งขันร่วมกัน
- รถทุกคันจอดในจุดจอดตามประเภทรถที่จัดไว้ให้
- ทำการปล่อยตัว ในโครงการ โดย 5 คำถามจะเป็นคำถามที่โครงการต้องการประชาสัมพันธ์ อีก 5 คำถาม เป็นคำถามที่ ผู้แข่งขันจะต้องตอบให้ได้ เช่น คำถามที่เกี่ยวกับยาเสพติด
11.00 น.  ตั้งขบวนเดินทางไปยัง เจอาร์ดี
- เมื่อเดินทางถึงรถทุกคันจอดในจุดจอดตามประเภทรถที่จั ดไว้ให้
- ทำการปล่อยตัว ในโครงการ โดย 5 คำถามจะเป็นคำถามที่ เจอาร์ดี ต้องการประชาสัมพันธ์ อีก 5 คำถาม เป็นคำถามที่ ผู้แข่งขันจะต้องตอบให้ได้
12.00 น.  เดินทางไปรับประทานเดินทางไปรับประทานอาหารยัง ห้างสรรพสินค้า แอร์พอร์ตพลาซ่า
13.00 น.  เดินทางไปยังไนท์ซาฟารี
- เมื่อเดินทางถึงรถทุกคันจอดในจุดจอดตามประเภทรถที่จั ดไว้ให้
- ทำการปล่อยตัว ในโครงการ โดย 5 คำถามจะเป็นคำถามที่ ไนท์ซาฟารี ต้องการประชาสัมพันธ์ อีก 5 คำถาม เป็นคำถามที่ ผู้แข่งขันจะต้องตอบให้ได้

16.30 น.  เดินทางออกจากไนท์ซาฟารี

18.00 น.  เลี้ยงสังสรรค์ประกาศผลรางวัล


 3. ประเภทรางวัลผู้ชนะ

ประเภท รถ เวสป้า และรถคราสสิค

1. แช้มป์ประเทศไทย รุ่น เวสป้า และรถคราสสิค อันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมรถ มอเตอร์ไซค์เจอาร์ดี 1 คัน
2. แช้มป์ประเทศไทย รุ่น เวสป้า และรถคราสสิค อันดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. แช้มป์ประเทศไทย รุ่น เวสป้า และรถคราสสิค อันดับที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภท รถ ตลาดทั่วไป

1. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ ตลาดทั่วไป อันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมรถ มอเตอร์ไซค์เจอาร์ดี 1 คัน
2. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ ตลาดทั่วไป อันดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ ตลาดทั่วไป อันดับที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


ประเภท รถ เจอาร์ดี

1. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ เจอาร์ดี อันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
พร้อมรถ มอเตอร์ไซเจอาร์ดี 1 คัน
2. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ เจอาร์ดี อันดับที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. แช้มป์ประเทศไทย ประเภท รถ เจอาร์ดี อันดับที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
*-* 100 คันแรก คันละ 150 บาทเด้อครับ *-*