จะใส่วันเดือนปีเกิดทำไมคับพี่น้อง เอาออกไห้ผมด้วย ขอร้องคับพี่น้องคาบ เข้าก็รู้อายุหมดดิกำจิงจิง em99