เมื่อไรจะเอา วันเดือนปีเกิดออกไห้ คาบพี่น้อง ทำไห้หน่อยคับ