เอาภาพมาลงอีกดิ ไอ้น้องบู้ อยากดูอะ ก็เห็นถ่ายมาเยอะไม่ไช่หรอ