สวสัยจะเพิ่งตื่นนอนทั้งวันแล้วรถที่ร้านเขาเอามาซ่อ มกันจะเสร็จไหมนั่น