คัยพอที่จะหาที่หนีบหนังสือพิมพ์ของ Rudge ได้บ้างครับ