แบบว่าแถวมีนอ่ะและพื้นที่ใกล้เคียงไม่เกี่ยงค่าย/และสังกัดจาได้รู้จักก่านไว้/\2 /\2 /\2