เพราะเราคือ spy.sampraya classic ความเป็นคลาสสิคมันอยู่ในยีนส์ ทำไงได้ก้อคนมันคลาสสิค เราชาวคลาสสิคเคารพกฎจราร


การให้อิสระ ไม่ได้แปลว่าละเลยไป

ความไว้ใจ ไม่ได้แปลว่าไม่ไยดี


*ชีวิตยังอีกยาวไกล ความปลอดภัยควรใส่ใจไว้ทุกการเดินทาง จากใจเราชาวคลาสสิค