ที่พี่กฤษณ์ชอบผมว่าไม่ใช่กางเกงขาสั้นชุดนักเรียนหล อก ผมว่าพี่ชอบชุดนักเรียนกระโปรงสั้นมากกว่า555