ถึงจะนานมาแล้วนับปี แต่ก็ยังไม่ลืมเลือนจิงๆ ความสุขเมื่อครั้งเก่า่ รู้สึกดีจิงๆ