น้องๆในร้านจะทำคาเฟ่ขาดแผงคอคับใครมีลงหน่อยราคาด้ว ยคับขอบคุณ