เตรียมตัวกันหรือยังจ๊ะ กับงานวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. ขอให้เตรียมรถกันให้พร้อม พร้อมลุยกันแล้ว........em97


เส้นทางนี้มีเราเป็นเพื่อน ''ขับเพราะรัก รักที่จะขับ''