ปลวกแดงคลาสิคคลับ ระยอง........ แวะมาทักทายค่ะ
ว่าง ๆ ก้อเข้ามาออน m คุยกันนะค่ะ.....

ชมรมเขื่อนพระรามหก ''ท่าเรือ''

ถนนสายนี้ มีเราเป็นเพื่อน ''ขับเพราะรัก รักที่จะขับ''